เตรียมสอบครูผู้ช่วย  (สรุปย่อวิชาการศึกษา)

2019/08/09     238ครั้ง    

 เตรียมสอบครูผู้ช่วย  (สรุปย่อวิชาการศึกษา)

 สรุปย่อวิชาการศึกษา เตรียมสอบครูผู้ช่วย เครดิตเพจครูคืนถิ่น

 


วันนี้(2 สิงหาคม 2562) ที่เพจครูคืนถิ่น @testsobkru ได้เผยแพร่ข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับการสอบครูผู้ช่วย นั่นก็คือ สรุปย่อวิชาการศึกษา ในแบบฉบับย่อ และอ่านด้วยตนเอง เป็นแบบไฟล์ PDF โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 9 หัวข้อ จำนวน 36 หน้าดังนี้

1.หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
2.หลักการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว
4.การพัฒนาผู้เรียน
5.การบริหารจัดการชั้นเรียน
6.การวิจัยทางการศึกษา
7.สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
8.การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
9.ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดไฟล์ PDF สรุปย่อวิชาการศึกษา เตรียมสอบครูผู้ช่วย

 

ไฟล์ดาวน์โหลด

อ้างอิง

http://www.kruwandee.com/news-id41238.html?fbclid=IwAR2dny-gqx7FdIUr3l8O2WiP9PV4bw5cShkTx3zGROcJ7dd_F5eeIX61hnQ

TWEET FACEBOOK

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม