แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้ 96 ข้อ

2019/08/01     210ครั้ง    

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้ 96 ข้อ

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้ 96 ข้อ
 

 

1. หัวใจนักปราชญ์ตรงกับข้อใด 
ตอบ สุ จิ ปุ ลิ 

2. วันที่ 13 มีนาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญตามข้อใด 
ตอบ วันช้างไทย 

3. สมเด็จพระเทพมีพระราชดำรัสในเรื่องการศึกษาว่าการจัดการศึกษาจะต้องดูภาพรวมทั้งประเทศเพราะทุกวันนี้การศึกษาอย่างค่อนข้างอ่อนแอและมุ่งเน้นการเรียนการสอนเนื้อหาบางเรื่องมากเกินไปพระองค์ท่านทรงอยากให้กำหนดองค์ 4 หมายถึงข้อใด 
ตอบ พุทธศึกษาจริยศึกษาหัตถศึกษาและพลศึกษา 

4. สุ จิ ปุ ลิ คำว่า จิ หมายถึงข้อใด 
ตอบ คิด 

5. สุ จิ ปุ ลิ คำว่า ลิ หมายถึงข้อใด 
ตอบ เขียน 

6. ส่วนที่เป็นกะทิคือก็อย่าให้เสียเวลามากนักบางทีก็ไม่ใช่เรื่องของเราไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับสังคมจงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง 
ตอบ เปลือกนอก 

7. ช้างตัวผู้เราเรียกว่า 
ตอบ ช้างพลาย 

8. ช้างตัวเมียเราเรียกว่า 
ตอบ ช้างพัง 

9. เมื่อช้างนำมาฝึกมาเลี้ยงไว้ใช้ในบ้านเราเรียกว่า 
ตอบ เชือก 

10. สายด่วนระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลตรงกับข้อใด 
ตอบ สายด่วน 1111 

 
11. ภัยเงียบจากการที่ถ่วงความเจริญของสังคมมาช้านานจงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง 
ตอบ ทุจริต 

12. ประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศที่ดีที่สุดจาก 80 ประเทศถึง 3 ด้านหมายถึงเรื่องใด 
ตอบ การทำธุรกิจ ความสามารถของผู้ประกอบการ การท่องเที่ยวผจญภัย 

13. นั่งการท่องเที่ยวผจญภัยเป็นผลจากความเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวของคนไทยสยามเมืองยิ้มประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 
ตอบ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 4 

14. คสช. มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการที่จะสร้างความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนโดยการผลักดันให้มียุทธศาสตร์ชาติระยะเวลา 20 ปี
มีแผนปฏิรูปประเทศที่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างโดยโอกาสการเติบโตในอนาคตไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ประเทศไทยอยู่ใน 
ตอบ อันดับที่ 6 

15. รัฐบาลตั้งเป้าหมายภาคใต้เป้าหมายหมายถึงข้อใด 
ตอบ เมืองท่องเที่ยวตากอากาศ 

16. Programme for International Student assessment (PISA) ข้อใดไม่ใช่ 
ตอบ การคิด 

17. การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนซึ่งจะทำในพื้นที่ทุกระดับตั้งแต่จังหวัดอำเภอตำบลและหมู่บ้านประกอบด้วยหลักกี่ประการ 
ตอบ หลัก 9 ประการ 

18. คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับอำเภอมีใครเป็นประธาน 
ตอบ นายอำเภอ 

19. รัฐบาลตั้งเป้าหมายภาคตะวันออกเป้าหมายหมายถึงข้อใด 
ตอบ ฐานเศรษฐกิจชั้นนำ 

20. รัฐบาลตั้งเป้าหมายภาคเหนือเป้าหมายหมายถึงข้อใด 
ตอบ ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF วิชาความรอบรู้ 96 ข้อ
 

ไฟล์ดาวน์โหลด

อ้างอิง

https://www.kruwandee.com/news-id41218.html?fbclid=IwAR0M2JttINVoMdqQ54VTihyZ4ObMzK1tDA5BFzrlValbr8GBPlm2uVhnwNM

TWEET FACEBOOK

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม