กยศ. เปิดโครงการ ชำระหนี้ ปิดบัญชี มีส่วนลด สูงสุด 85% ระหว่าง 1 ธันวาคม - 31 พฤศภาคม 2562 เท่านั้น

2019/03/22     214ครั้ง     ข่าวประจำวัน

กยศ. เปิดโครงการ ชำระหนี้ ปิดบัญชี มีส่วนลด สูงสุด 85% ระหว่าง 1 ธันวาคม - 31 พฤศภาคม 2562 เท่านั้น

กยศ. เปิดโครงการ ชำระหนี้ ปิดบัญชี มีส่วนลด สูงสุด 85% ระหว่าง 1 ธันวาคม - 31 พฤศภาคม 2562 เท่านั้น
ข่าวดีสำหรับผู้กู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.) วันนี้ทางกองทุนได้มีโครงการดีดีออกมา " ชำระหนี้ ปิดบัญชี มีส่วนลด ส่งต่ออนาคต ให้รุ่นน้อง" 
สำหรับผู้กู้ยืมปกติที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้
หากมาชำระหนี้ปิดบัญชี
จะได้รับการลดหย่อนเงินต้น 3% ณ วันที่มาชำระปิดบัญชี
โดยผู้กู้ยืมสามารถติดต่อชำระหนี้ 
ได้ที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สำหรับผู้กู้ยืมที่ผิดนัดชำระหนี้ทุกราย 
จะลดเบี้ยปรับ 85% ของเบี้ยปรับ ณ วันที่ชำระหนี้ปิดบัญชี 
โดยสามารถลงทะเบียนแจ้งขอใช้สิทธิลดเบี้ยปรับตามเงื่อนไข ทาง www.studentloan.or.th/discount/
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2562 เท่านั้นสามารถสอบถามเพิ่มเติม 
โทร. 0 2016 4888 ต่อ 9 หรือต่อ 550-580 
หรือโทร. 094-2126349 - 69
หรือ Line@กยศ.

นั่นแหละครับสำหรับข่าวดีดี แอดว่าสำหรับใครที่กู้มาแล้วก็ควรคืนเงินที่ยืมตามระเบียบ เพื่อให้รุ่นน้องนั้นได้มีเงินยืมเรียนในรุ่นต่อไป

ไฟล์ดาวน์โหลด
อ้างอิง

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวเปิดสอบราชการ  ดูเพิ่มเติม