เช็คที่นี่! รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตครู จากคุรุสภา

2019/03/20     179ครั้ง     ข่าวประจำวัน

เช็คที่นี่! รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตครู จากคุรุสภา

รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรอง (7-01-2019)

รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

คลิกที่รายชื่อเพื่อดูรายละเอียดในแต่ละหลักสูตรด้านล่าง นะครับ

1. ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)

2. ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู)

3. ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพบริหาร)

4. ปริญญาเอกทางการศึกษา (วิชาชีพครู)

5. ปริญญาเอกทางการศึกษา (วิชาชีพบริหาร)

ขอบคุณเนื้อหาและที่มาของข่าวจาก  :: สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

ไฟล์ดาวน์โหลด
อ้างอิง

https://www.kruwandee.com/news-id40053.html?fbclid=IwAR3RzpJW7EEfhI_3_i8Z-EdPMRKv2u_hIZDT5mU-Y3zMbBVnNaoakuAKJwc

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวเปิดสอบราชการ  ดูเพิ่มเติม