ก.ค.ศ.ประชุมแล้ว! จัดทำ (ร่าง)หลักเกณฑ์สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี2562

2019/03/20     1233ครั้ง     ข่าวประจำวัน

ก.ค.ศ.ประชุมแล้ว! จัดทำ (ร่าง)หลักเกณฑ์สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

 ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ไม่สามารถดำเนินการสอบแข่งขันได้ หรือการสอบแข่งขันอาจทำให้ไม่ได้บุคคลต้องตามประสงค์ของทางราชการ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. เข้าร่วมการประชุม วันพุธที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม จรูญ มิลินทร์ สำนักงาน ก.ค.ศ. ชั้น 7 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ


ธราวุฒิ  วิชัยดิษฐ์ ภาพ/ข่าว

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: เว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 16.39 น.

ไฟล์ดาวน์โหลด
อ้างอิง

http://www.kruwandee.com/news-id40099.html?fbclid=IwAR3rrrN6KQbhzyWgKPKPo2celHMpEOtqnC4eW9S6U9YP0EAPnjTeyfcLsTA

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวเปิดสอบราชการ  ดูเพิ่มเติม