ประกาศแล้ว! (อย่างเป็นทางการ รอบทั่วไป) สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบ ก.พ. ภาค ก ทั่วไป ปี 2562

2019/03/11     477ครั้ง     ข่าวประจำวัน

ประกาศแล้ว! (อย่างเป็นทางการ  รอบทั่วไป) สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบ ก.พ. ภาค ก ทั่วไป ปี 2562

ประกาศแล้ว! (ฉบับจริง อย่างเป็นทางการ) สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบ ก.พ. ภาค ก ทั่วไป ปี 2562

ประกาศแล้ว! (ฉบับจริง อย่างเป็นทางการ) สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบ ก.พ. ภาค ก ทั่วไป ปี 2562
ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์สมัครสอบ ก.พ. ภาค ก ปี 2562

ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562

 


ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ
    1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
    2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
    3. ระดับปริญญาตรี
    4. ระดับปริญญาโท

การดำเนินการสอบ
    สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยผู้สมัครสอบจะมีสิทธิเข้าสอบตามวัน เวลา ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด และจะดำเนินการสอบพร้อมกันที่ศูนย์สอบ รวม 13 ศูนย์สอบ


การรับสมัครสอบ
    ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม - 3 เมษายน 2562 สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ประจำปี 2562

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 
 

ไฟล์ดาวน์โหลด
อ้างอิง

https://www.kruwandee.com/news-id40043.html?fbclid=IwAR0dMQW-3Ii66HbgfZezecJZcLShzW-evWkJELCH9Zf3dAqxpSt9n_FnMCo

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวเปิดสอบราชการ  ดูเพิ่มเติม