บัตรคนจน เฮ คลังจัดงบเพิ่ม 3 หมื่นล้าน ขยายเวลายาวถึงปลายปี 62

2019/03/11     391ครั้ง     ข่าวประจำวัน

บัตรคนจน เฮ คลังจัดงบเพิ่ม 3 หมื่นล้าน ขยายเวลายาวถึงปลายปี 62

กระทรวงการคลัง ของบเพิ่ม 3 หมื่นล้าน เข้ากองทุนประชารัฐ ขยายเวลาโครงการเพิ่มถึงปลายปี 2562 ช่วยผู้ถือบัตร 14.5 ล้านคนทั่วประเทศ เตรียมเสนอของบต่อเนื่องปี 2563  

 

 

 วันที่ 11 มีนาคม 2562 รายการเรื่องเล่าเช้านี้ รายงานว่า น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวถึงโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย หลังจากงบประมาณกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม หมดภายในเดือนมีนาคม ว่า ภายในเดือนมีนาคมนี้ สำนักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมประมาณ 3 หมื่นล้านบาท เข้าในกองทุนประชารัฐ ซึ่งจะทำให้มีงบใช้ได้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2562 หรือเดือนกันยายน 2562 เพื่อให้สามารถดูแลผู้ถือบัตรทั้ง 14.5 ล้านคน 

 

  โดยการจัดสรรงบครั้งนี้ส่งผลให้ตั้งแต่เริ่มโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมีการตั้งกองทุนประชารัฐ ตลอดเวลา 2 ปี ใช้เงินไปแล้วกว่า 1 แสนล้านบาท ในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 14.5 ล้านคน และในจำนวนนี้ก็มีหลายล้านคนที่พ้นเส้นความยากจน นอกจากนี้ในปีงบประมาณหน้า กรมยังได้เสนอขอจัดทำงบประมาณปี 2563 วงเงิน 4 หมื่นล้านบาท เพื่อรองรับการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในอนาคตอีกด้วย 

 

 

ไฟล์ดาวน์โหลด
อ้างอิง

http://konphukha.com/?p=610&fbclid=IwAR0C1ukGIR95oavZFC4iaToC8LSpeHKRe8r4UZfkZnUFQg0EqPZsOzKBozc

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวเปิดสอบราชการ  ดูเพิ่มเติม