คุรุสภารับรองหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2561 จำนวน 58 แห่ง 59 หลักสูตร (เพิ่มเติม ณ วันที่ 4 มี.ค.62) เงื่อนไขการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในปีการศึกษา ๒๕๖๑

2019/03/07     432ครั้ง     ข่าวประจำวัน

คุรุสภารับรองหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2561 จำนวน 58 แห่ง 59 หลักสูตร (เพิ่มเติม ณ วันที่ 4 มี.ค.62) เงื่อนไขการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในปีการศึกษา ๒๕๖๑

ข่าวดี! คุรุสภารับรองหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู 58 แห่ง 59 หลักสูตร (ข้อมูลเพิ่มเติม 4 มี.ค.62) คุรุสภารับรองหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2561 จำนวน 58 แห่ง 59 หลักสูตร (เพิ่มเติม ณ วันที่ 4 มี.ค.62) เงื่อนไขการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑. การรับนักศึกษา ต้องไม่เกินจำนวนที่ได้รับอนุญาต  ๒. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบันกำหนด

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 

ไฟล์แนปดาวน์โหลด :: ไฟล์แนป

ไฟล์ดาวน์โหลด
อ้างอิง

https://www.kruwandee.com/news-id40050.html?fbclid=IwAR2rnWCffrj_DkkQ4LdZ8xQTKSiAYUIOWO0pI2afUDqNlc_9hSx_pCSBUqU

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวเปิดสอบราชการ  ดูเพิ่มเติม