สทศ.พร้อมปรับข้อสอบเข้ามหาลัย

2019/03/05     137ครั้ง     ข่าวประจำวัน

สทศ.พร้อมปรับข้อสอบเข้ามหาลัย

สทศ.พร้อมปรับข้อสอบเข้ามหาลัย
"ศิริดา" เผย สทศ.พร้อมปรับข้อสอบรายวิชาซ้ำซ้อน เพื่อคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ตามที่ทปอ.ต้องการ ย้ำเป็นหน้าที่ต้องสร้างข้อสอบตามเนื้อหา

วันนี้( 4 มี.ค.)ผศ.ดร.ศิริดาบุรชาติผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)เปิดเผยว่าตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)มีมติเห็นชอบปรับปรุงรายวิชาต่างๆ ที่ใช้ในการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเช่น คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ โอเน็ต คะแนนสามัญ 9วิชาและคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไปหรือ แกต และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพหรือ แพต เป็นต้นโดยการลดเนื้อหาวิชาที่มีความซ้ำซ้อนลงเพื่อลดภาระการสอบของนักเรียนและจะประกาศใช้ในปีการศึกษา2564นั้นเรื่องนี้ ทปอ.ยังไม่ได้ประสานมาที่สทศ.แต่หากทปอ.ต้องการจะปรับข้อสอบต่างๆสทศ.ก็พร้อมดำเนินการให้ เพราะสทศ.ได้รับมอบหมายจากทปอ.ให้สร้างข้อสอบและจัดสอบในวิชาต่างๆ เพื่อนำคะแนนไปใช้ในการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว

 “ ข้อสอบที่สทศ.ออกนั้นก็จะออกตามเนื้อหาที่ในหลักสูตรกำหนดไว้เช่น ข้อสอบโอเน็ตจะออกตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)กำหนดหรือข้อสอบที่ใช้ในการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยเช่น แกต แพต 9วิชาสามัญก็จะออกตามเนื้อหาที่ทปอ.กำหนดว่าต้องการจะวัดอะไรบ้างดังนั้น หากทปอ.ต้องการจะปรับลดเนื้อหาวิชาที่มีความซ้ำซ้อนลงสทศ.ก็สามารถดำเนินการให้ได้ขณะเดียวกัน สทศ.กำลังพัฒนาข้อสอบต่างๆอยู่แล้ว และส่งเสริมให้มีการนำผลการทดสอบไปใช้เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาวิชาการและวิชาชีพ”ผศ.ดร.ศิริดากล่าว.
  
ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 13.32 น.

ไฟล์ดาวน์โหลด
อ้างอิง

https://www.kruwandee.com/news-id40023.html?fbclid=IwAR2FNs7pLzLZOJIgjxyq_KrHhbzxU54owDpLEKwc9-_8-YE733hB_v-1tKc

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวเปิดสอบราชการ  ดูเพิ่มเติม