สทศ.ตรวจสอบเด็กโพสต์กระดาษคำตอบ GAT/PAT ลงโซเชียล

2019/02/24     220ครั้ง     ข่าวประจำวัน

สทศ.ตรวจสอบเด็กโพสต์กระดาษคำตอบ GAT/PAT ลงโซเชียล

สทศ.ตรวจสอบเด็กโพสต์กระดาษคำตอบ GAT/PAT ลงโซเชียล

สทศ.เผยสอบ GAT/PAT ผ่านมา 2 วัน ไม่พบรายงานทุจริต ส่วนกรณีเด็กโพสต์กระดาษคำตอบลงสื่อออนไลน์ อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพิจารณาตามระเบียบ ฝากนักเรียนเตรียมตัวสอบวันที่ 25-26 ก.พ.

ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการสอบความถนัดทั่วไป หรือ GAT และ ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ หรือ PAT วันที่ 23-26 ก.พ.นั้น จากการสอบวันที่ 23-24 ก.พ. ซึ่งสอบ GAT, PAT-1ความถนัดทางคณิตศาสตร์, PAT-2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์, PAT-5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ทุกสนามสอบเหตุการณ์ปกติ ยังไม่มีรายงานการทุจริตการสอบ

สำหรับการสอบวันที่ 25 ก.พ. ซึ่งสอบ PAT-3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์, PAT-4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวันที่ 26 ก.พ. สอบ PAT-6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ และ PAT-7 ความถนัดทางภาษา นั้น ขอให้นักเรียนเตรียมความพร้อมและทำข้อสอบอย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้ สามารถดูตัวอย่างแนวข้อสอบ กระดาษคำตอบ ได้ทางเว็บไซต์ของ สทศ. ที่ www.niets.or.th 

    
ส่วนกรณีที่มีผู้เข้าสอบใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปกระดาษคำตอบและนำลงในสื่อออนไลน์นั้น ผอ.สทศ. กล่าวว่า สทศ.ได้รับทราบเรื่องแล้ว กำลังให้ศูนย์สอบตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานต่อ สทศ. เพื่อจะพิจารณาตามระเบียบ สทศ.ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2557 ต่อไป 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระเบียบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2557 กำหนดไว้ในข้อ (7) ห้ามกระทำการใดๆ อันเป็นการทุจริตหรือศทุจริตในการทดสอบหากผู้เข้าสอบกระทำการดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นการทุจริตในการทดสอบ 1.การพูด ถาม บอก หรือดูคำตอบซึ่งกันและกันหรือแสดงอาณัติสัญญาณหรือกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดอันสอบไปในทางไม่สุจริต 2.นำอุปกรณ์อื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตมาใช้ในการสอบ ซึ่งหมายความรวมถึงการนำอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้ามาในห้องสอบด้วย 3.นำหนังสือ ตำรา พจนานุกรมหรือเอกสารใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาในห้องสอบ หากกรณีพบมีการกระทำลักษณะดังกล่าว ให้ศูนย์สอบรายงาน สทศ.และตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ เผยแพร่: 24 ก.พ. 2562 เวลา 15:07 น.   ปรับปรุง: 24 ก.พ. 2562 เวลา 16:05 น.

ไฟล์ดาวน์โหลด
อ้างอิง

https://www.kruwandee.com/news-id39967.html?fbclid=IwAR3tkbyj5qgaGDkMSZeiwrtXSzpPfQSxTjxG24eluU8MfnQG8J7wpVMW6G4

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวเปิดสอบราชการ  ดูเพิ่มเติม