เด็กจบใหม่มีนาคมนี้ เตะฝุ่น ตกงาน กว่า 5แสน คน เหตุจบไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

2019/02/19     744ครั้ง     ข่าวประจำวัน

เด็กจบใหม่มีนาคมนี้ เตะฝุ่น ตกงาน กว่า 5แสน คน เหตุจบไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

เด็กจบใหม่มีนาคมนี้ เตะฝุ่น ตกงาน กว่า 5แสน คน เหตุจบไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

เดือนมีนาคมเป็นช่วงที่นิสิตนักศึกจบการศึกษาในแต่ละรอบปีนั้น แน่นอนอนาคตของชาติเมื่อจบมาใหม่ก็ต้องออกเดินทางไปหางานกันตามระเบียบ สำหรับปี 2562 นี้ มีเด็กที่จบการศึกษาใหม่จำนวนมากถึง 500,000 คน  ซึ่งมีแนวโน้มที่จะตกงานสูงเนื่องจากจบสายสามัญที่เป็นสายศิลป์ ซึ่งคาดหวังว่าจบมาจะเข้ามาทำงานด้านเอกสาร หรือสมัครสอบเข้ารับราชการ  โดยเฉพาะสายที่จะเข้ามาทำงานกับเอกชนน่าเป็นห่วงเพราะไม่ตรงกับความต้องการของนายจ้าง ที่ต้องการจ้างพนักงานที่มีทักษะทางด้านอาชีพ

โดสถาองค์กรนายจ้างผู้ปกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย หรืออีคอนไทย เปิดเผยว่าปัญหาการว่างงานนั้น ส่วนใหญ่มาจากแรงงาน 63% จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นสายสามัญที่ตลาดแรงงานหรือนายจ้างไม่ต้องการ แต่ต้องการสาขาที่เป็นวิชาชีพเฉพาะ

และอีกสาเหตุที่ทำให้โอกาสที่เด็กจบใหม่จะตกงานสูง เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ ที่ชะลอตัว  ส่งผลต่อการจ้างงาน และต่างประคับประคองให้ผ่านพ้นไปจนถึงโอกาสใหม่หลังเลือกตั้ง  อีกทั้งการนำระบบคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ มาใช้แทนแรงงาน จึงทำให้อัตราแนวโน้มการว่างงานของคนไทย เฉลี่ยที่ 1.2-1.3%  ของแรงงานทั้งหมด ซึ่งการว่างงานเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 400,000 – 500,000 คน

อย่าว่าแต่จบใหม่เลย จบมาก่อน ถ้าไม่มีทักษะพิเศษก็หางานยาก  ดังนั้น วิธีที่จะทำให้เราไม่ตกงาน ก็ต้องสร้างทักษะพิเศษขึ้นมา เช่น ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะด้านการใช้งานปรแกรมตัดต่อภาพ ทักษะการพูดในที่ชุมชน เป็น  เหล่านี้นอกจากจะทำให้ไม่ตกงานแล้ว ยังทำให้ได้เงินค่าจ้างเพิ่มขึ้นด้วยนะ

ไฟล์ดาวน์โหลด
อ้างอิง

http://www.kasettoday.com/13730/?fbclid=IwAR2NHrp7ZCPYu2nIwFkYz5LYeofnwCbtSty7Lkcu3Rwa-n1wv5fMV1ezyxU

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวเปิดสอบราชการ  ดูเพิ่มเติม