สอบท้องถิ่นเปิดสอบท้องถิ่นมี.ค.ประกาศออกก.พ.(จากสรุปประเด็นข้อสั่งการฯ)

2019/02/19     331ครั้ง     ข่าวประจำวัน

สอบท้องถิ่นเปิดสอบท้องถิ่นมี.ค.ประกาศออกก.พ.(จากสรุปประเด็นข้อสั่งการฯ)

สอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ มี.ค. 2562 ประกาศรับสมัคร ก.พ. 2562

จากสรุปประเด็นข้อสั่งการการประชุมหารือข้อราชการ สถ. รายสัปดาห์ (DLA Morning Brief) ครั้งที่ 8/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 จากสรุปประเด็นข้อสั่งการการประชุมหารือข้อราชการ สถ. รายสัปดาห์ (DLA Morning Brief) ครั้งที่ 8/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5 สถ. ซึ่งในส่วนของสรุปประเด็นข้อสั่งการของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายสันติธร ยิ้มละมัย) ข้อ 7 มีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบท้องถิ่น 2562 ทั้งกำหนดการเผยแพร่ประกาศรับสมัครสอบ ช่วงเวลาการรับสมัครสอบ ช่วงเวลาการสอบ และการประกาศผลสอบ รวมทั้งยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้     “ข้อ 7 คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)  ได้กำหนดช่วงเวลาการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ไว้ โดยประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จะประกาศรับสมัครสอบ ช่วงเดือนมีนาคม จะดำเนินการรับสมัครสอบ ช่วงเดือนพฤษภาคมจะดำเนินการสอบ และช่วงเดือนกรกฎาคมจะประกาศผลสอบ ในส่วนของการสรรหาสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดช่วงเวลาไว้ โดยประมาณช่วเงดือนเมษายนจะประกาศรับสมัครสอบ ช่วงเดือนมิถุนายนจะดำเนินการสอบ และช่วงเดือนกรกฎาคมจะประกาศผลสอบ”

ที่มา : https://ehenx.com/?p=2237

ไฟล์ดาวน์โหลด
อ้างอิง

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวเปิดสอบราชการ  ดูเพิ่มเติม