ซื้อถูกกว่าซ่อม มท. ทุ่มร้อยล้าน รื้อระบบสื่อสาร"เคเบิ้ลใยแก้ว"พ่วง 20 กระทรวง ใช้ความถี่ไมโครเวฟ ส่งข้อมูลระยะไกล

2019/02/10     168ครั้ง     ข่าวประจำวัน

ซื้อถูกกว่าซ่อม มท. ทุ่มร้อยล้าน รื้อระบบสื่อสาร

มท. ทุ่มเกือบ 100 ล้าน รื้อระบบสื่อสาร"สายเคเบิ้ลใยแก้ว" พ่วง 20 กระทรวง 56 หน่วยงาน พัฒนามาเป็นระบบย่านความถี่ Microwave สำหรับส่งข้อมูลระยะไกล ในพื้นที่ส่วนกลาง หลังใช้มากกว่า 15 ปี ย้ำจัดซื้อใหม่ถูกกว่าซ่อมแซม

วันนี้( 9 ก.พ.) แหล่งข่าวจากกระทรวงมหาดไทย เปืดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงมหาดไทย ได้รับจัดสรรงบประมาณ วงเงิน 99,410,000 บาท เพื่อดำเนินการจัดหาระบบเครือข่ายไร้สายระยะไกล ทดแทนระบบการสื่อสารเดิมที่เชื่อมโยงเครือข่ายผ่านสายเคเบิ้ลใยแก้ว (Fiber Optic)โดยพัฒนามาเป็นระบบย่านความถี่ Microwave สำหรับส่งข้อมูลระยะไกล ในพื้นที่ส่วนกลาง 

ล่าสุดได้ออกประกาศ ประกวดราคาภายในวงเงิน 96,200,200 บาท ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์แล้วเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเป็นงบรายจ่ายผูกพันปี 2562 และ 2563 

ทั้งนี้ แผนดังกล่าว เพื่อนำมาทดแทนเครือข่ายสื่อสารหลัก ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้ติดตั้งอุปกรณ์และเชื่อมโยงเครือข่ายมหาดไทยให้กับ 20 กระทรวงหลัก หน่วยงานภายนอกและภายในสังกัดกระทรวงมหาดไทยอีก 36 หน่วยงาน รวม 56 หน่วยงาน ซึ่งเชื่อมโยงเครือข่ายผ่านเคเบิ้ลใยแก้ว ระยะทางรวม 331 กิโลเมตร 

"กระทรวงมหาดไทย ใช้เคเบิ้ลใยแก้ว มาตั้งแต่ปี 2541 โดยกว่า 15 ปี เกิดความเสื่อมของวัสดุในตัวสายและมีการตัดต่อซ่อมแซมเนื่องจากภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุหลายจุดเกิดความสียหายจำนวนมาก แต่หากใช้วิธีซ่อมแซมต้องใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์เฉพาะและใช้แรงงานจำนวนมาก ซึ่งการปรับเปลี่ยมาเป็นระบบย่านความถี่ Microwave สำหรับส่งข้อมูลระยะไกล จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเคเบิ้ลใยแก้ว "

ขณะที่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีแผนเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายดิน 39 ถนนสายหลัก ระยะทาง 127.3 กิโลเมตร ทำให้กระทบกับเคเบิ้ลใยแก้ว ที่เชื่อมอยู่ใต้ดิน ในพื้นที่ กทม. อีกทั้งปัจจุบัน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้เปิดให้เช่าใช้ท่อร้อยสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง ซึ่งกรณีนี้กระทรวงมหาดไทยไม่สามารถดำเนินการสร้างท่อร้อยสายใต้ดินเองได้ใน 5 เส้นทาง

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามยุทธศาสตร์ ที่ 4 ว่าด้วยการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อสดคล้องกับประเทศทย 4.0 แล้ว

สำหรับขอบเขต ระบบย่านความถี่ Microwave นั้น ประกอบด้วย ต้องเป็นระบบวิทยุที่สามารถใช้งานในย่านความถี่ 7 GHzหรือ 15 GHzที่ได้รับอนุญาต โดยติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่ 56 หน่วยงานในส่วนกลาง เป็นต้น

มีรายงานด้วยว่า ขณะที่กรมการปกครอง ได้เผยแพร่เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ จำนวน 437 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เพื่อทดแทนเครื่องเก่าแจกฝ่ายปกครองทัวประเทศ วงเงิน 5 ล้านบาท.

 

ที่มา :::: https://mgronline.com/politics/detail/9620000014037?fbclid=IwAR05igEGlDKiTu0vmFIVtWrWExXo3gmpy1PS0B3VVWxeFPEo_75mLflJ0_8

ไฟล์ดาวน์โหลด
อ้างอิง

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวเปิดสอบราชการ  ดูเพิ่มเติม