ค้านยุบรวมโรงเรียน ชี้กระทบวิถีชีวิต วัฒนธรรม

2019/09/03     234ครั้ง     งานอื่นๆข่าวประจำวัน

ค้านยุบรวมโรงเรียน ชี้กระทบวิถีชีวิต วัฒนธรรม

ค้านยุบรวมโรงเรียน ชี้กระทบวิถีชีวิต วัฒนธรรม
 

สมาคมผูู้บริหารโรงเรียน-ชมรมครูประถมศึกษา จ.ศรีสะเกษ ประกาศค้านยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก

  ศรีสะเกษ - นายกสมาคมผูู้บริหารโรงเรียนประกาศค้านยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เนื่องจากชาวบ้านช่วยกันสร้างมาด้วยมือและแรงสามัคคี หวงแหนเป็นสถาบันหลักของหมู่บ้าน

               เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมืองศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายธีรนันท์ คำคาวี นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายอุดม โพธิ์ชัย ประธานชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ นายเอกอมร ใจจง เลขานุการชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ได้เรียกประชุมกรรมการสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมืองศรีสะเกษ เป็นการเร่งด่วน เพื่อหารือเกี่ยวกับความห่วงใยความไม่มั่นคงก้าวหน้าของวิชาชีพครู เงินเดือน วิทยฐานะ ระบบการผลิตครู 

               เนื่องจาก ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ......ระบุสาระที่ส่งผลกระทบต่อวิชาชีพครูและการศึกษาของชาติไว้ในหลายมาตรา รวมทั้งแนวนโยบายที่จะยุบควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในเมือง ชนบท ชายป่าชายขอบ เขา เกาะ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต วัฒนธรรมของเด็กและผู้ปกครองนักเรียน รวมถึงความสงบสุข ความมั่นคงของชาติ


               จากนั้นได้ยื่นหนังสือข้อเรียกร้องต่อ ประธานสภามนตรีสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย โดยมี นายวิสัย เขตสกุล เลขาธิการสภามนตรีสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนมารับมอบหนังสือข้อเรียกร้องในครั้งนี้ 

               หลังจากการประชุมและยื่นหนังสือข้อเรียกร้องแล้ว นายธีรนันท์ พร้อมด้วย นายอุดม และคณะ ได้แถลงข่าวกับสื่อมวลชนว่า พวกตนได้ร่วมกันเสนอข้อเรียกร้องและความต้องการของสมาชิกต่อสภามนตรีสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย เพื่อเสนอต่อ รมว.กระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลดังนี้ คือ

                1.เรียกร้องให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพควบคุม ครูต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2.ครูต้องเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3.กระทรวงศึกษาธิการต้องกระจายอำนาจให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน โรงเรียนเล็ก ใหญ่ สามารถบริหารจัดการตนเองได้ในรูปแบบคณะกรรมการสถานศึกษา 4.กระทรวงศึกษาธิการต้องเป็นต้นแบบประชาธิปไตยมีองค์คณะบุคคลที่มีผู้แทนครูมีส่วนร่วมทุกระดับ 5.ให้ยกเลิกคำสั่ง คสช.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกฉบับ และคืนสิทธิ์ผู้ได้รับผลกระทบและบริสุทธิ์


               นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมืองศรีสะเกษ  กล่าวต่อไปว่า 6.ให้คืนเงินกองทุนพิเศษ ช.พ.ค.ให้ครูผู้เป็นเจ้าของรับผิดชอบ เป็นผู้จ่ายดอกเบี้ยและธนาคารจ่ายคืนเข้ากองทุนได้บริหารจัดการกันเอง 7.ให้มีการแก้ไขวินัยทางการเงินสำหรับโครงการอาหารกลางวันนักเรียนเป็นการเฉพาะ  ไม่ผูกรวมกับระเบียบกระทรวงการคลัง เพราะสภาพบริบทสถานศึกษาแต่ละแหล่ง แต่ละขนาด แต่ละชุมชนมีความแตกต่างกัน วิถีและวัฒนธรรมการบริโภคต่างกัน ยากที่จะจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางที่กำหนดไว้ได้ หากปรับระเบียบไม่ได้ พวกตนขอเสนอให้จ่ายเงินให้กับผู้ปกครองนักเรียนโดยตรง
 

               และที่สำคัญคือข้อ 8.ให้ยุติการยุบ เลิก ควบรวมโรงเรียนเล็ก เพราะโรงเรียนเล็กๆ ทุกโรงเรียน ชาวบ้านในพื้นที่ตามชนบทที่ห่างไกล ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาด้วยมือ ความรัก ความสามัคคี มีความรักความศรัทธา ชาวบ้านทุกคนหวงแหนเพื่อให้โรงเรียนเป็นสถาบันหลักของหมู่บ้านที่เป็นชุมชนเล็กๆ เหล่านั้น การจัดการศึกษาต้องเป็นรัฐสวัสดิการ นักเรียนทุกคนของโรงเรียนขนาดเล็กเป็นการผลิตทรัพยากรทางปัญญา จะคิดเป็นกำไรขาดทุนไม่ได้ พวกตนจึงขอคัดค้านการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กอย่างเต็มที่


               ทางด้าน นายวิสัย กล่าวว่า ตนต้องขอชื่นชม นายธีรนันท์ และ นายอุดม ที่ได้นำเสนอข้อคิดและปัญหาด้านพัฒนาการศึกษาของชาติ  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 มีโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 128 โรงเรียน ทั่วประเทศ มีโรงเรียนขนาดเล็กจำนวนทั้งสิ้น 15,557 โรงเรียน

 
               เมื่อตนได้รับเรื่องนี้แล้วก็จะได้นำเรื่องไปเสนอต่อที่ประชุมสภามนตรีสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย จากนั้น จะได้นำเรื่องทั้งหมดไปเสนอต่อ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอให้นำข้อเรียกร้องของครูศรีสะเกษไปพิจารณาต่อไป


ศิริเกษ หมายสุข จ.ศรีสะเกษ


 

ไฟล์ดาวน์โหลด
อ้างอิง

http://www.kruwandee.com/news-id41502.html?fbclid=IwAR35EruiJY-GhzlfXST_SsnJuV9jbVHndkqbE_LmFKFu1qkQQmSQNCQkHyI

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวเปิดสอบราชการ  ดูเพิ่มเติม