การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

2019/09/03     361ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการข่าวประจำวัน

การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ไฟล์ดาวน์โหลด
อ้างอิง

https://www.kruwandee.com/news-id41500.html?fbclid=IwAR0g-HpOvWzxqLWH99rhsGnOtTk7vvtEO2-exbYhdapxIPKbmFeq6VliOIM

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวเปิดสอบราชการ  ดูเพิ่มเติม