เตะฝุ่นกระจาย สถิติ ก.ค. 62 คนไทยว่างงานพุ่ง! 4.4 แสนคน

2019/08/31     104ครั้ง     งานอื่นๆข่าวประจำวัน

เตะฝุ่นกระจาย สถิติ ก.ค. 62 คนไทยว่างงานพุ่ง! 4.4 แสนคน

เตะฝุ่นกระจาย! สถิติ ก.ค. 62 คนไทยว่างงานพุ่ง! 4.4 แสนคน

 

สถิตเผย เดือนก.ค. ปี 62 คนไทยว่างว่างพุ่ง 4.4 แสนคน สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เผยสถิติการทำงานของคนไทยประจำเดือน ก.ค. 62 พบว่า ภาวะการทำงานของประชากรเดือนกรกฎาคม 62 ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไปมีจำนวน 56.60 ล้านคน เป็นผู้ที่พร้อมทำงาน 38.09 ล้านคน เป็นผู้มีงานทำ 37.62 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.0 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 3.0 หมื่นคน ส่วนผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน 18.51 ล้านคนได้แก่ แม่บ้าน, นักเรียน, คนชรา เป็นต้นจำนวนผู้มีงานทำมี 37.62 ล้านคน

โดยจำนวนผู้มีงานทำ 37.62 ล้านคน ลดลงจากปี 2561 จำนวน 1.01 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นการลดลงในสาขาการขายส่ง-ขายปลีก, การซ่อมยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ 2.6 แสนคน สาขากิจกรรมบริการด้านอื่นๆ 1.2 แสนคน การเงิน, ประกันภัย 7.0 หมื่นคน, ด้านสุขภาพ-สังคมสังเคราะห์ 6.0 หมื่นคน สาขาการผลิตและการก่อสร้าง ลดลงเท่ากันที่ 5.0 หมื่นคน

จำนวนการว่างงาน ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 มีทั้งสิ้น 4.36 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.1 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 จำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 5.4 หมื่นคน และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 จำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 7.3 หมื่นคน

เมื่อเปรียบเทียบอัตราการว่างงานกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า อัตราว่างงานเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 1.0 เป็นร้อยละ 1.1 เทียบกับเดือนที่ผ่านมา อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 0.9 เป็นร้อยละ 1.1 นอกจากนี้ยังพบว่าเพศชาย มีอัตราการว่างงานสูงกว่าเพศหญิง โดยอัตราการว่างงานของเพศชาย ร้อยละ 1.2 และเพศหญิง ร้อยละ 1.1


อ้างอิงข้อมูลจาก สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) 

ไฟล์ดาวน์โหลด
อ้างอิง

https://www.jobthaidd.com/variety-id32829.html?fbclid=IwAR1nkTjXkFmgYXavZ7m6jpMZrcYlFshDAgOhfXHBuO3oqvoEaT9qu5AVP9E

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวเปิดสอบราชการ  ดูเพิ่มเติม