คุรุสภา ปรับโฉม แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

2019/02/07     338ครั้ง     ข่าวประจำวัน

คุรุสภา ปรับโฉม แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

คุรุสภา ปรับโฉม แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ปรับแบบคำขอต่ออายุ (คส.02) + รวมเข้ากลับแบบแสดงคุณสมบัติฯ (คส.02.10, คส.02.20, คส.02.30, คส.02.40) เป็น

  1. คำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ คส.02.10(ต่อประเภทครู)

  2. คส.02.20 (ต่อประเภทผู้บริหารสถานศึกษา)

  3. คส.02.30 (ต่อประเภทผู้บริหารการศึกษา)

  4. คส.02.40 (ต่อประเภทศึกษาศึกษานิเทศก์)

ดาวน์โหลดแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

1. ประเภทครู 

2. ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา

3. ประเภทผู้บริหารการศึกษา

4. 4.ประเภทศึกษานิเทศก์

ไฟล์ดาวน์โหลด
อ้างอิง

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวเปิดสอบราชการ  ดูเพิ่มเติม