เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย อาชีวะ ปี 2562

2019/08/09     244ครั้ง     งานอื่นๆข่าวประจำวัน

เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย อาชีวะ ปี 2562

ข่าวดี! สอศ.เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย อาชีวะ ปี 2562 รอบทั่วไป เตรียมตัวหลัง รอบพิเศษ

 

นับว่าเป็นข่าวดีเลยทีเดียวครับ เพราะเป็นการเปิดสอบครูผู้ช่วย ที่หลายๆ คนรอคอย ครูวันดีขอนำข่าวมาบอกเล่าต่อนะครับ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือ ที่ ศธ 0601/3286

เรื่่อง การแจ้งข้อมูล กลุ่มวิชา/ทาง ที่ใช้ในการดำเนินการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยเรียน ไปยังผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง (เฉพาะสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่าง) โดยมีรายชื่อ กลุ่มวิชา/ทาง ที่ใช้ในการสอบคัดเลือกและการสอบแข่งขัน จำนวน 82 กลุ่มวิชา

ครูวันดีขอย่อข้อความตามหนังสือเพื่อให้ท่านที่สนใจเข้าใจ (รายละเอียดฉบับเต็มดาวน์โหลดได้ที่รายอะเอียดเพิ่มเติมด่านล่างข่าว) ดังนี้

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีมติ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ซึ่งมีมติรับทราบการกำหนดสัดส่วนจำนวนตำแหน่งว่าง เพ่อใช้ในการคัดเลือกและการสอบแข่งขัน ตามที่ส่วนราชการเป็นผู้พิจารณากำหนดสัดส่วน โดยส่วนราชการได้กำหนดสัดส่วนการคัดเลือก ในอัตราร้อยละ 80 และสัดส่วนการสอบแข่งขันในอัตราร้อยละ 20 นั้น ขอให้สถานศึกษาดำเนินการตามลำดับ ดังนี้

    1. ให้สถานศึกษาเฉพาะที่มีอัตราว่าง กรอกข้อมูล กลุ่มวิชา/ทาง ตามจำนวนอัตราว่างที่มีอยู่ของสถานศึกษาเท่านั้น
    2. เมื่อดำเนินการกรอกข้อมูลกลุ่มวิชาในตำแหน่งว่างแล้ว ให้สถานศึกษาสแกนเอกสารหนังสือยืนยันการแจ้งกลุ่มวิชาที่จะใช้ในการดำเนินการสอบคัดเลือก ส่งถึง สำนักอำนวยการ กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2 (สอ.)

     ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาที่มีอัตราตำแหน่งว่าง ดำเนินการ ตามข้อ 1. และ ข้อ 2. ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เพื่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จักได้นำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย ต่อไป

.../ จะเห็นว่า มีการสำรวจอัตราว่าง เพื่อใช้เปิดสอบครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา ปี 2562 นี้แล้ว นะครับ  โดยสัดส่วนอัตราว่างเพื่อเปิดสอบคัดเลือก และสอบแข่งขัน แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
   1) การสอบกรณีพิเศษ (รอบพิเศษ) 80%
   2) การสอบแข่งขันฯ (รอบทั่วไป) 20%

สำหรับหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันฯ และการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย สังกัดอาชีวศึกษา หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมครูวันดี จะนำข่าวมาแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไปนะครับ


 

ไฟล์ดาวน์โหลด
อ้างอิง

https://www.kruwandee.com/news-id41274.html?fbclid=IwAR26pU_tinGEDIJhKSakXGhDyLoxDvCUvtBfKDKMuv2Ixt93EpAh3paPo4I

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวเปิดสอบราชการ  ดูเพิ่มเติม