เสมา 1 เล็งนำโซเชียลเพิ่มศักยภาพครู

2019/08/06     68ครั้ง     งานอื่นๆข่าวประจำวัน

เสมา 1 เล็งนำโซเชียลเพิ่มศักยภาพครู

เสมา 1 เล็งนำโซเชียลเพิ่มศักยภาพครู
 

"ณัฏฐพล" ลงพื้นที่รับฟังภาพรวมการศึกษา จ.เชียงใหม่ เล็งเพิ่มศักยภาพครูผ่านโชเซียล -ลดความซ้ำซ้อน เพื่อเด็ก

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโรงเรียนพุทธิโสภณ จ.เชียงใหม่ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้เดินทางลงพื้นที่พบปะและหารือถึงการจัดการศึกษาภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย นายณัฎฐพล กล่าวว่า จากการรับฟังสภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาภาพรวมในปัจจุบันของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาใน 2 เรื่องที่สำคัญ คือ การลดความซ้ำซ้อน และเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทั้งคุณภาพของโรงเรียน ครู และนักเรียน 

"แน่นอนว่า สถานศึกษาในแต่ละพื้นที่มีบริบทของการจัดการศึกษาที่แตกต่างกัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนที่แตกต่างกันด้วย เช่น โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลต้องได้รับการสนับสนุนในหลายมิติจึงจะเพิ่มคุณภาพอย่างเห็นผลได้ชัดเจน เรื่องของอาหารกลางวัน หรือแม้กระทั่งเรื่องของครูในโรงเรียนบนเขาสูงหรือในเกาะแก่ง ที่มีครูไม่ครบชั้น เป็นต้น เพราะฉะนั้นเรื่องของการสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมทั่วถึงทุกโรงเรียน เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และเป็นการลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพไปช่วยพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ได้ตามเป้าหมายของรัฐบาล" 

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า ในส่วนของครู จะต้องได้รับการพัฒนาความสามารถการสอนขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน ไม่ว่าครูคนนั้นจะสอนอยู่ในพื้นที่ใด จะต่างจังหวัดหรือกรุงเทพฯ หนึ่งในวิธีที่จะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงความรู้ ก็คือการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเรียนการสอนและอบรมพัฒนาครู แบบ Two way communication ทั้งการใช้เทคโนโลยี Voice to text (เปลี่ยนเสียงเป็นข้อความ พร้อมจำแนกข้อมูล) การพูดคุยสดผ่าน youtube เป็นต้น เพื่อลดภาระ ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของครู รวมไปถึงการเพิ่มสวัสดิการครู เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับครูที่พัฒนาตนเอง หากครูมีคุณภาพสูงขึ้นก็ควรได้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ขอฝากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ บริหารจัดการสถานศึกษาโดยคำนึงถึงคุณภาพเป็นสำคัญ และหวังว่าทุกฝ่ายจะร่วมมือร่วมใจกัน ทำงานร่วมกัน เพื่อเด็ก ๆ และประชาชนในพื้นที่


 

ไฟล์ดาวน์โหลด
อ้างอิง

https://www.kruwandee.com/news-id41245.html?fbclid=IwAR2heNShWpKN9zF4ZHytYou-wXOIJAJgtvJtMaTcxDIgbBcUrx6ZzofuOPY

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวเปิดสอบราชการ  ดูเพิ่มเติม