ผลสอบ ก.พ. ภาค ก ปี 2562 รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

2019/07/24     235ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการข่าวประจำวัน

ผลสอบ ก.พ. ภาค ก ปี 2562 รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประกาศผลสอบ ก.พ. ภาค ก

 


ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 และดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ภาคความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ไปแล้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 นั้น

ครูวันดีขอนำรายละเอียดมานำเสนอ เนื่องจากหลายท่านได้สอบถามกันเข้ามาว่า จะมีการประกาศผลสอบ วันที่เท่าไร ?? 

อ้างตามกําหนดการดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2562

จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป และพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน
 การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ได้ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 

อ้างอิงจากกําหนดการดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2562 ดังนี้ 

 

 

 

เช็คผลสอบ ก.พ. ได้ที่ เว็บไซต์ด้านล่าง

https://ocsc2.job.thai.com/


 

ไฟล์ดาวน์โหลด
อ้างอิง

https://www.kruwandee.com/news-id41179.html?fbclid=IwAR1xj_qzHHgGj-ZfvOt-FirV1NOmvsS5Lcqxm1tavalzZXQPI3a5qSy7OPw

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวเปิดสอบราชการ  ดูเพิ่มเติม