สั่งทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพครู ปรับแก้ให้ทันสมัย ย้ำชัดพวกก่อคดีร้ายแรงหมดสิทธิ์ขอใบอนุญาตใหม่

2019/07/23     131ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการข่าวประจำวัน

สั่งทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพครู ปรับแก้ให้ทันสมัย ย้ำชัดพวกก่อคดีร้ายแรงหมดสิทธิ์ขอใบอนุญาตใหม่

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ สั่งทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพครู
 

ปรับแก้ให้ทันสมัย ย้ำชัดพวกก่อคดีร้ายแรงหมดสิทธิ์ขอใบอนุญาตใหม่

รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) คุรุสภา เปิดเผยว่า ที่ประชุม กมว.ได้เห็นชอบเรื่องการประกาศครูดีเด่นของคุรุสภา 5 ประเภท โดยการประกาศครูดีเด่นปีนี้จะแตกต่างจากปีที่ผ่านมา คือ จะเป็นปีแรกที่มีการระบุไว้ในประกาศว่าคุรุสภามีสิทธิเพิกถอนรางวัล กรณีครูหรือผู้ได้รับรางวัลทำความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพ เช่น ประพฤติผิดจรรยาบรรณ

ทั้งนี้ ต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนก่อนว่า ประพฤติผิดจริงหรือไม่ แต่กรณีที่ทางกฎหมายบ้านเมืองตัดสินเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถให้คณะกรรมการสอบสวนอิงตามการพิจารณาดังกล่าวได้เลย ที่ประชุมยังได้มอบหมายให้อนุกรรมการจรรยาบรรณ พิจารณาทบทวนระเบียบที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู ให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งได้มอบให้รวบรวมผลการพิจารณาโทษที่มีการลงโทษกันไปแล้วว่า พฤติกรรมใดมีการลงโทษอย่างไร เพื่อกำหนดการลงโทษให้เป็นมาตรฐาน เช่น เดิมอนาจารมีโทษพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งกรณีอนาจารไม่ควรมีโทษพักใช้ ควรเพิกถอนเท่านั้น ซึ่งการอนาจารดังกล่าวจะรวมถึงการอนาจารเพศเดียวกันด้วย

อีกทั้งการให้คณะกรรมการพิจารณาลงโทษได้ 2 ทางก็อาจเป็นการเปิดทางให้เกิดความไม่เป็นธรรม ที่การตัดสินโทษอาจเปลี่ยนไปตามความเห็นของกรรมการได้ เป็นต้น ทั้งนี้ เชื่อว่าอนุกรรมการฯจะสามารถสรุปรายละเอียดได้ภายในเดือน ส.ค.นี้ เพื่อนำเสนอ กมว. ถ้าผ่านก็จะนำเข้าที่ประชุมคุรุสภา และเสนอ รมว.ศึกษาธิการ ออกประกาศคุรุสภาต่อไป

“เรื่องจรรยาบรรณครูจะต้องมีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมด เพื่อให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไป โดยขณะนี้มีหลายประเด็นที่ปรับเสร็จแล้ว แต่ยัง ลงนามไม่ได้ เพราะเปลี่ยนรัฐมนตรี ยอมรับว่าช่วงนี้ งานสะดุดบ้าง เพราะไม่มีรัฐมนตรีจึงยังไม่มีการประชุมกรรมการคุรุสภา ทำให้ไม่สามารถลงนามอะไรได้ แต่ยืนยันว่าอนาคตต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอน” รศ.ดร.เอกชัยกล่าวและว่า อย่างไรก็ตามกรณีครูที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตไปแล้วจะกลับมาขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้หรือไม่ ประเด็นนี้ในระเบียบกำหนดไว้ว่า ผู้ที่ถูกเพิกถอน 5 ปีแล้วมีสิทธิกลับมาขอใบอนุญาตได้ แต่ต่อไปจะมีการบันทึกไว้ว่า ถูกเพิกถอนด้วยคดีอะไร ซึ่ง กมว.ก็มีสิทธิพิจารณาไม่ออกให้ก็ได้ เช่น ถ้ามีประวัติความผิดร้ายแรง เช่น อนาจาร-ข่มขืน ยาเสพติด ไม่ออกให้แน่นอน.

 

ไฟล์ดาวน์โหลด
อ้างอิง

https://www.thairath.co.th/news/local/1609640

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวเปิดสอบราชการ  ดูเพิ่มเติม