แจงดราม่าประกาศรับสมัครครู เงินเดือน 4,000 บาท 

2019/07/13     160ครั้ง     งานอื่นๆข่าวประจำวัน

แจงดราม่าประกาศรับสมัครครู เงินเดือน 4,000 บาท 

ผู้อำนวยโรงเรียน แจงดราม่าประกาศรับสมัครครู เงินเดือน 4,000 บาท 

 

กลายเป็นกระแสดราม่าสนั่นโลกออนไลน์ เมื่อผู้คนต่างแห่เเชร์ประกาศจาก ผอ.ศุภณัฐ อ้นน่วม โรงเรียนบ้านห้วยทราย ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โดยระบุ เงินเดือนค่าจ้าง 4,000 บาท รับสมัคร วันที่ 3 -9 กรกฎาคม 2562 แต่หากทำงานครบ 3 ปี สามารถสอบบรรจุกรณีพิเศษอีกด้วยนั้น
 
ทำเอาชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า อยู่ในประเทศที่งบกระทรวงศึกษาฯ มากสุดอันดับ 4 ของโลก เเต่คุณภาพชีวิตครูบ้านนอกโรงเรียนเล็กๆ ต่ำจนน่าใจหาย ครูใหญ่เเละผู้ปกครอง ต้องลงขันกันจ้างครูชั่วคราวตามมีตามเกิด วอนภาครัฐฯ ดูเเลอย่างทั่วถึง อย่าให้ปัญหานี้วนเวียนมาเป็นข่าวทุกปี
 
โดยรายละเอียดโพตส์ประกาศต้นฉบับ มีดังนี้…
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยทราย

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ด้วยโรงเรียนบ้านห้วยทราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 
1) ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)

–เอกประถมศึกษา
–เอกภาษาไทย
–เอกคณิตศาสตร์
–เอกภาษาอังกฤษ
–เอสังคมศึกษา
 
2) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสบคัดเลือก เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้

2.1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พศศศ2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.2) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ ปริญญาตรีสาขาอื่น ตาที่ ก.ค.ศ/ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค.ศ/ก.ค.ศ. กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)สำเร็จการศึกษา

2.3) เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

2.4) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

3) วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือก สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นายศุภณัฐ อ้นน่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย โทร 082-5595694 ได้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม -9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 
ทั้งนี้พบว่าประกาศดังกล่าวเป็นเรื่องจริง และได้มีการยกเลิกไปแล้ว

 

ล่าสุดทางด้านนายศุภณัฐ อ้นน่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทราย ได้เปิดใจบอกว่า ตอนนี้ได้มีบันทึกคำสั่งยกเลิกการจ้างแล้ว เนื่องจากทางโรงเรียนต้องพิจารณาให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อน หากจะเปิดรับสมัครใหม่ในตำแหน่ง ทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง 

 

ไฟล์ดาวน์โหลด
อ้างอิง

http://www.kruwandee.com

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวเปิดสอบราชการ  ดูเพิ่มเติม