เช็กก่อนได้เปรียบ !!! ตำแหน่งครูเกษียณ ปี 2562 แยกตามเขตพื้นที่การศึกษา ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

2019/06/18     362ครั้ง     ข่าวประจำวัน

เช็กก่อนได้เปรียบ !!! ตำแหน่งครูเกษียณ ปี 2562 แยกตามเขตพื้นที่การศึกษา ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

จะสอบครูผู้ช่วยปีนี้ เช็กเลย!!! ตำแหน่งครูเกษียณ ปี 2562 แยกตามเขตพื้นที่การศึกษา ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ต้องพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณพ.ศ.2562 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

ซึ่งมีอัตราต่างๆ ดังนี้

ส่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) มีข้าราชการพลเรือนสามัญเกษียณฯ รวมจำนวน 34 ราย ประกอบด้วย นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้อำนวยการสำนักต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
- สพป.กระบี่ เกษียณฯ จำนวน 129 ราย
- สพป.กรุงเทพมหานคร 57 ราย
- สพป.กาญจนบุรี เขต 1,2,3,4 รวมจำนวน 226 ราย
- สพป.กาฬสินธ์ เขต 1,2,3 รวมจำนวน 346 ราย
- สพป.กำแพงเพชร เขต1,2 จำนวน 226 ราย
- สพป.ขอนแก่น เขต1,2,3,4,5 รวมจำนวน 609 ราย
- สพป.จันทบุรี เขต1,2 รวม 117 ราย
- สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1,2 รวม 238 ราย
- สพป.ชลบุรี เขต1,2,3 รวม 221 ราย
- สพป.ชัยนาท 134 ราย

สพป.ชัยภูมิ เขต 1,2,3 รวม 402 ราย
- สพป.ชุมพร เขต 1,2 รวม 140 ราย
- สพป.เชียงราย เขต1,2,3,4 รวม 303 ราย
- สพป.เชียงใหม่ เขต1,2,3,4,5,6 รวม 474ราย
- สพป.ตรัง เขต1,2 จำนวน 171 ราย
- สพป.ตราด จำนวน 78 ราย
- สพป.ตาก เขต1,2 รวม 97 ราย
- สพป.นครนายก จำนวน 110 ราย
- สพป.นครปฐม เขต 1,2 รวม 218 ราย
- สพป.นครพนม เขต 1,2 จำนวน 261 ราย
- สพป.นครราชสีมา เขต เขต1- 7 จำนวน 904 ราย
- สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1-4 จำนวน 575 ราย
- สพป.นครสวรรค์ เขต1-3 จำนวน ราย 331 ราย
- สพป.นนทบุรี เขต1-2จำนวน 95 ราย

- สพป.นราธิวาส เขต1-3 จำนวน 165 ราย
- สพป.น่านเขต1-2 จำนวน 184 ราย
- สพป.บุรีรัมย์ เขต1-4 จำนวน 544 ราย
- สพป.บึงกาฬ จำนวน 103 ราย
- สพป.ปทุมธานี เขต1-2 จำนวน 147ราย
- สพป.ประจวบคีรีขีนธ์ เขต1-2 จำนวน 149 ราย
- สพป.ปราจีนบุรี เขต1-2 จำนวน 183ราย
- สพป.ปัตตานี เขต1-3 จำนวน 151 ราย
- สพป.พระนครศรีอยุธยาเขต1-2 จำนวน 264 ราย
- สพป.พะเยา เขต1-2จำนวน 196 ราย
- สพป.พังงา จำนวน 76 ราย
- สพป.พัทลุง เขต1-2 จำนวน 170 ราย
- สพป.พิจิตร เขต1-2 จำนวน 201 ราย
- สพป.พิษณุโลก เขต1-3 จำนวน 327 ราย
- สพป.เพชรบุรี เขต1-2 จำนวน 172 ราย

- สพป.เพชรบรูณ์ เขต1-3 รวม 398 ราย
- สพป.แพร่ เขต1-2 รวม 157 ราย
- สพป.ภูเก็ต 36 ราย
- สพป.มหาสารคาม เขต1-3 รวม 418 ราย
- สพป.มุกดาหาร 116 ราย
- สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1-2 รวม 44 ราย
- สพป.ยโสธร เขต1-2 จำนวน 304 ราย
- สพป.ยะลา เขต1-3 จำนวน 104 ราย
- สพป.ร้อยเอ็ด เขต1-3 จำนวน 601 ราย
- สพป.ระนอง 39 ราย
- สพป.ระยอง เขต1-2 จำนวน 183 ราย
- สพป.ราชบุรี เขต1-2 จำนวน 254 ราย
- สพป.ลพบุรี เขต1-2 จำนวน 266 ราย
- สพป.ลำปาง เขต1-3 จำนวน 213 ราย
- สพป.ลำพูน เขต1-2 จำนวน 158 ราย
- สพป.เลย เขต1-3 จำนวน 264 ราย
- สพป.ศรีสะเกษ เขต1-4 จำนวน 474 ราย
- สพป.สกลนคร เขต1-3 จำนวน 436 ราย

- สพป.สงขลา เขต1-3 จำนวน 325 ราย
- สพป.สตูล จำนวน 106 ราย
- สพป.สมุทรปราการ เขต1-2 จำนวน 148 ราย 
- สพป.สมุทรสงคราม 45 ราย
- สพป.สมุทรสาคร 82 ราย
- สพป.สระแก้ว เขต1-2 จำนวน150 ราย
- สพป.สระบุรี เขต1-2 รวม 201 ราย
- สพป.สิงห์บุรี 89 ราย
- สพป.สุโขทัย เขต1-2 รวม  307 ราย
- สพป.สุพรรณบุรี เขต1-2 จำนวน 282 ราย
- สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1-3 จำนวน 268 ราย
- สพป.สุรินทร์ เขต1-3 จำนวน 533 ราย
- สพป.หนองคาย เขต1-2 จำนวน 197 ราย
- สพป.หนองบัวลำพู เขต 1- 2 จำนวน 186 ราย
- สพป.อ่างทอง จำนวน 143 ราย
- สพป.อำนาจเจริญ จำนวน 143 ราย
- สพป.อุดรธานี เขต1- 3 จำนวน 514 ราย
- สพป.อุตรดิตถ์ เขต1- 2จำนวน 216 ราย
- สพป.อุทัยธานี เขต1-2 จำนวน 137ราย
- สพป.อุบลราชธานี เขต1-5 จำนวน 605 ราย

สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) มีผอ.สพม. รองผอ.สพม. ผอ.โรงเรียน รองผอ.และครู เกษียณฯ ดังนี้ 
- สพม. เขต 1 จำนวน 202 ราย
- สพม.เขต 2 จำนวน 240 ราย
- สพม.เขต 3 จำนวน 146 ราย
- สพม.เขต 4 จำนวน 104 ราย
- สพม.เขต 5 จำนวน 190 ราย
- สพม.เขต 6 จำนวน 132 ราย
- สพม.เขต 7 จำนวน 70 ราย
- สพม.เขต 8 จำนวน 100 ราย
- สพม.เขต 9 จำนวน 150 ราย
- สพม.เขต 10 จำนวน 103 ราย
- สพม.เขต 11  จำนวน 134 ราย
- สพม.เขต 12 จำนวน 229 ราย
- สพม.เขต 13 จำนวน 78 ราย
- สพม.เขต 14 จำนวน 45 ราย
- สพม.เขต 15  จำนวน 52 ราย
- สพม.เขต 16 จำนวน 98 ราย
- สพม.เขต 17 จำนวน 38 ราย
- สพม.เขต 18 จำนวน 112 ราย
- สพม.เขต 19 จำนวน 73 ราย
- สพม.เขต 20 จำนวน 134 ราย

- สพม.เขต 21 จำนวน 62 ราย
- สพม.เขต 22  จำนวน 63 ราย
- สพม.เขต 23 จำนวน 109 ราย
- สพม.เขต 24 จำนวน 81 ราย
- สพม.เขต 25 จำนวน 187 ราย
- สพม.เขต 26 จำนวน 77 ราย
- สพม.เขต 27 จำนวน 162 ราย
- สพม.เขต 28 จำนวน 126 ราย
- สพม.เขต 29 จำนวน 161 ราย
- สพม.เขต 30 จำนวน 90 ราย
- สพม.เขต 31 จำนวน 165 ราย
- สพม.เขต 32  จำนวน 79 ราย
- สพม.เขต 33 จำนวน 79 ราย
- สพม.เขต 34 จำนวน 94 ราย
- สพม.เขต 35  จำนวน 101 ราย
- สพม.เขต 36 จำนวน 83 ราย
- สพม.เขต 37 จำนวน 107ราย
- สพม.เขต 38  จำนวน 76 ราย
- สพม.เขต 39  จำนวน 121 ราย
- สพม.เขต 40 จำนวน 73 ราย
- สพม.เขต 41 จำนวน 73 ราย
- สพม.เขต 42  จำนวน 96 ราย  

ส่วนสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีผอ.โรงเรียน  ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ รองผอ. และครูเกษียณฯ รวมจำนวน 95 ราย 

ไฟล์ดาวน์โหลด
อ้างอิง

https://www.kruwandee.com/news-id40854.html?fbclid=IwAR2zkWVZ_iEO0KFnSMoUX8r26DwGEGhBxexlNjxPoUuFAEAj1ynjCK8LHtM

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวเปิดสอบราชการ  ดูเพิ่มเติม