ม.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครเข้า “โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท” จำนวน 68 อัตรา 

2019/02/05     706ครั้ง     ข่าวประจำวัน

ม.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครเข้า “โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท” จำนวน 68 อัตรา 


ม.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครเข้า “โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท” จำนวน 68 อัตรา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 68 อัตรา

โดยกำหนดในการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2562 มีรายละเอียดในการสมัครดังต่อไปนี้

เปิดสอบมออุบล

รายละเอียดและคุณสมบัติ

-อายุไม่เกิน 25 ปี -มีผลการสอบวิชาสามัญ

-กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

-มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

-กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน Community Track ผู้สมัคร และบิดามารดา หรือ ผู้ปกครองตามกฏหมาย จะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี

-กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ Inclusive Track ผู้สมัคร และบิดามารดา หรือ ผู้ปกครองตามกฏหมาย จะต้องมีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตอำเภอเมือง ในจังหวัดที่สมัครได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี -วิธีสมัครสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

อุบล

ไฟล์ดาวน์โหลด
อ้างอิง

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวเปิดสอบราชการ  ดูเพิ่มเติม