ที่ ศธ 04009/2438-39,41-43 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ 

2019/04/12     191ครั้ง     ข่าวประจำวัน

ที่ ศธ 04009/2438-39,41-43 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ 

ที่ ศธ 04009/2438-39,41-43 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ 

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

ที่ ศธ 04009/2438-39,41-43 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ (นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/วิศวกรโยธาปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด :: ไฟล์แนบด้านล่าง
1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 8 -10
2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ลำดับที่ 34 - 39
3. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ลำดับที่ 33
4. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลำดับที่ 11
5. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ลำดับที่ 4 - 5
6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลำดับที่ 23 ,25 , 26 , 28 ,30 และลำดับที่ 32

ไฟล์ดาวน์โหลด
อ้างอิง

https://www.kruwandee.com/news-id40369.html?fbclid=IwAR0v7a0ZTg_HcEWsjwoRSeW6gT90K-WJXz0P6OvDHljeByPMTmmOlJ8274o

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวเปิดสอบราชการ  ดูเพิ่มเติม