สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณ ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษฯ ครั้งที่ 2

2019/04/05     282ครั้ง     ข่าวประจำวัน

สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณ ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษฯ ครั้งที่ 2

ที่ ศธ 04002/ว1480 ลงวันที่ 3 เมษายน 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 475 (ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษฯ ครั้งที่ 2) 

 

ไฟล์ดาวน์โหลด
อ้างอิง

https://www.kruwandee.com/news-id40303.html?fbclid=IwAR1RGV2JxWbCoMhI0aEaQ1m1_Gz-urjYyap56ir5bjhlYmuoysLaV_SRXaQ

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวเปิดสอบราชการ  ดูเพิ่มเติม