กสถ.กำหนดช่วงเวลาจัดสอบท้องถิ่น ปีพ.ศ.2562 ประกาศรับสมัครเดือนก.พ. - สอบเดือนพ.ค.62

2019/02/02     658ครั้ง     ข่าวประจำวัน

กสถ.กำหนดช่วงเวลาจัดสอบท้องถิ่น ปีพ.ศ.2562 ประกาศรับสมัครเดือนก.พ. - สอบเดือนพ.ค.62

ขอบคุณข้อมูลจาก สรุปประเด็นข้อสั่งการการประชุมหารือข้อราชการ สถ. รายสัปดาห์ (DLA Morning Brief)

จากสรุปประเด็นข้อสั่งการการประชุมหารือข้อราชการ สถ. รายสัปดาห์ (DLA Morning Brief)

ครั้งที่ 8/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5 สถ.

จากสรุปประเด็นข้อสั่งการของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายสันติธร ยิ้มละมัย) รายละเอียดในข้อ 7 มีดังนี้

7.คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้กำหนดช่วงเวลาการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ไว้ โดยประมาณ

- ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จะประกาศรับสมัคร

- ช่วงเดือนมีนาคม จะดำเนินการรับสมัคร

- ช่วงเดือนพฤษภาคม จะดำเนินการสอบ และ

- ช่วงเดือนกรกฎาคม  

จะประกาศผลสอบ ในส่วนของการสรรหาสายงานผุ้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดช่วงเวลาไว้ โดยประมาณช่วงเดือนเมษายน จะประกาศรับสมัคร ช่วงเดือนมิถุนายน จะดำนเนการสอบ และช่วงเดือนกรกฎาคม จะประกาศผลสอบ

ไฟล์ดาวโหลด ไฟล์แนป


 

ไฟล์ดาวน์โหลด
อ้างอิง

http://www.kruwandee.com/news-id39757.html?fbclid=IwAR1zG_4CZlziDIc_bPRqBpRVAZZMsTwliGgXpi5Wm4Zey8RHKy5vy1e9Hgk

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวเปิดสอบราชการ  ดูเพิ่มเติม