เทศบาลนครเกาะสมุย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง 57 อัตรา

2019/09/10     206ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        สุราษฎร์ธานี

เทศบาลนครเกาะสมุย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง 57 อัตรา


เทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 57 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 20 - 30 กันยายน 2562
 

ประกาศเทศบาลนครเกาะสมุย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ด้วยเทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 57 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 35 อัตรา ดังนี้
1.1 สำนักปลัดเทศบาล
- ตำแหน่งนักการ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่งคนงานเทศกิจ จำนวน 7 อัตรา
1.2 กองคลัง
- ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
1.3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 22 อัตรา
1.4 กองสวัสดิการสังคม
- ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

 
2..ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 22 อัตรา ดังนี้
2.1 สำนักปลัดเทศบาล
- ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
2.2 กองคลัง
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 2 อัตรา
2.3 สำนักการช่าง
- ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา
2.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
2.5 กองวิชาการและแผนงาน
- ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
2.6 สำนักการศึกษา
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล อาคารอ่างทอง ชั้น2 สำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย ตั้งแต่วันที่ 20 - 30 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม