โรงเรียนเทพปัญญา รับสมัครครูอัตราจ้าง 22 อัตรา

2019/02/16     825ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        อุดรธานี

โรงเรียนเทพปัญญา รับสมัครครูอัตราจ้าง 22 อัตรา


โรงเรียนเทพปัญญา รับสมัครครูอัตราจ้าง 22 อัตรา มีบ้านพักฟรีเงินเดือน 9,000-15,000 บาท

 ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเพพปัญญา ประกาศโรงเรียนเทพปัญญา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการเลือกสรร ตำแหน่งครูผู้สอน ด้วยโรงเรียนเทพปัญญา อำเภอกุมนภวาปี จังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประสงค์จะรับสมครคัดเลือกบุคคลเพื่อให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 18 อัตรา ครูที่เลี้ยง 4 อัตรา โดยหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไข การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตำแหน่งครูผู้สอน ทั้งนี้ไปเป็นไปตามระเบียบโรงเรียนเทพปัญญา

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร ครูอัตราจ้าง

1.1 ครูผู้สอน วิชาเลกภาษาอังกฤษ จำนวน 4 อัตรา

1.2 ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 2 อ้ตรา

1.3 ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อ้ตรา

1.4 ครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา

1.5 ครูผู้สอน วิซานอกพละศึกษา จำนวน 1 อ้ตรา

1.6 ครูผู้สอน วิชาเอกศิลปะ จำนวน 2 อัตรา

1.7 ครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อหรา

1.8 ครูผู้สอน วิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 2 อัตรา

1.9 ครูผู้สอน วิชาเอกคหกรรม จ๋านวน 1 อัตรา ครูพี่เลี้ยง

1.10 ครูพี่เลี้ยง จำนวน 4 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร ครูผู้สอน

2.1 ต้องคุณสมบัติทั่วไปตามเมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

2.2 ต้องเป็นผู้มีความรู้ปริญญาตรีทางการศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และปฐมวัย หรือมีหนังสือรับรองการผ่านงานหรือมีประสบภารณ์ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสศร์ และภาษาอังกฤษ เป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีเจคคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาและพัฒนาการเด็ก

2.3 มีใบอนุญาตบระกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ครูพี่เลี้ยง

2.4 ต้องเป็นผู้มีความรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป

2.5 เป็นผู้มีอัธยาศัย สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถปฏิบัติตนอยู่ในวินัยของทางราชการ

3.การรับสมัครและวิธีการการคัดเลือก

ติดต่อขอรับใบสมัศร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานฝ่ายบริหารบุคคล โรงเรียนเทพปัญญา อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 11 กุมเภาพันธ์ 2562 - 30 มีนาคม พ.ศ.2562  ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ โดยโรงเรียนจะดำเนินการสอบโดยวิธีการสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ในวันที่มาสมัคร โทรติดต่อ-สอบถาม. เบอร์โทรศัพท์ 081-9640211

ที่มา: https://www.kruwandee.com/news-id39918.html?fbclid=IwAR0aKakp8R6-Xszg3WxVEeTebm-gixbQxhDMW5st3f5AM-uaNHew2NnQD_Q

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://www.kruwandee.com/news-id39918.html

 

 

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม