กรมการข้าว รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 10 อัตรา

2019/02/15     382ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ผ่าน ก.พ.        กรุงเทพมหานคร

กรมการข้าว รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 10 อัตรา


กรมการข้าว รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 10 อัตรา

กรมการข้าว รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 - 25 กุมภาพันธ์ 2562

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 9 ตำแหน่ง

รายละเอียดวุฒิ :

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ 

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า   

2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดวุฒิ :

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และ 

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า    การรับสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 - 25 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา: https://www.jobthaidd.com/jobs-id32234.html?fbclid=IwAR1j5tVAnjHJ2VWisP5JnsRYNCBfyjw2GtxdW6Ejg4aP9rflEPGMRe9QJ0Y

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม