กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 26 ตุลาคม 2562 – 4 พฤศจิกายน 2562

2019/10/01     97ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        ประจวบคีรีขันธ์

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 26 ตุลาคม 2562 – 4 พฤศจิกายน 2562


กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเืพ่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน :13,800 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (ห้องทรัพยากรบุคคล) โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2562 – 4 พฤศจิกายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม