กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม อัตราเงินเดือน 18000 บาท

2019/09/30     247ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        นนทบุรี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม อัตราเงินเดือน 18000 บาท


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศจังหวัดนนทบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรีประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแดวล้อมจังหวัดนนทบุรี จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

  1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแดวล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  2. มีความรู้ ความสามารถในการใข้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
  3. มีความรู้ความเข้าใจทางด้านภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล ะสิ่งแวดล้อม :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้าวยตนเอง ได้ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนทบุรี ชั้น 4 (อาคาร 4 ชั้น) ตำบลบางกระสอ อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2562 – 8 ตุลาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม