มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ เงินเดือน :20250 บาท

2019/09/24     183ครั้ง     ข่าวสมัครสอบรัฐวิสาหกิจ    ไม่ผ่าน ก.พ.        กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ เงินเดือน :20250 บาท


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 4/2562

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเืพ่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) สายสนับสนุนวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :20250 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

– ได้รับปริญญาตรี
– มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
– มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
– มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
– สามารถทำงานเป็นทีมได้ สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
– มีใจรักในงานบริการ
– ปฏิบัติงานประจำที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

– ให้บริการด้านการเรียนการสอน
– ประสานงานกับอาจารย์ – นักศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ
– รับผิดชอบโครงการอบรมให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
– ติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
– จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นและดูแลความเรียบร้อยระหว่างการอบรม
– ดูแลและจัดทำเอกสาร/บันทึกที่เกี่ยวข้องกับการอบรม

 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 14 ต.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง http://app.bus.tu.ac.th/project07/Jobtbs.aspx
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม