โรงพยาบาลตากสิน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 20 อัตรา

2019/09/20     95ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลตากสิน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 20 อัตรา


โรงพยาบาลตากสิน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 20 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9 - 30 กันยายน 2562

ประกาศโรงพยาบาลตากสิน เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
2. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าพนักงานธุรการ/พนักงานธุรการ จำนวน 10 อัตรา

4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
5. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
6. พนักงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
7. คนสวน จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลตากสิน ชั้น 6 อาคาร 17 ชั้น ตั้งแต่วันที่ 9 - 30 กันยายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม