โรงเรียนวัดท่าบุญมี รับสมัครครูภาษาไทย เงินเดือน 15,050 บาท

2019/02/11     304ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        ชลบุรี

โรงเรียนวัดท่าบุญมี รับสมัครครูภาษาไทย เงินเดือน 15,050 บาท


โรงเรียนวัดท่าบุญมี รับสมัครครูภาษาไทย เงินเดือน 15,050 บาท สมัคร 13-19 ก.พ.62

 

ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนวัดท่าบุญมี ประกาศโรงเรียนวัดท่าบุญมี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาเอก ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน เงินเดือน 15,050 บาท/เดือน ระยะเวลาจ้าง เป็นไปตามสัญญาจ้าง แบบปีต่อปี

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

2.3 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด

2.4 ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร หรือนักพรต นักบวช

3. การรับสมัคร  ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่โรงเรียนวัดท่าบุญมีตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โทร. 038-209282 ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์- 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ( 7 วัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ที่มา ::: http://www.kruwandee.com/news-id39827.html?fbclid=IwAR0DNulXecYmFjZ6Qvfy65cng5VknQoYZOWGKfOkvggbKOkHguFXglvXE_8

 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม