กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 6 อัตรา

2019/09/06     185ครั้ง         ไม่ผ่าน ก.พ.        กรุงเทพมหานคร

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 6 อัตรา


กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 6 อัตรา


กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 6 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2 - 27 กันยายน 2562

ประกาศศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตามโครงการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 12,080 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่าในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาที่กรมการขนส่งทางบกเห็นว่าเหมาะสม
 
2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
จำนวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่ วันที่ 2 - 27 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS อาคาร 3 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ติดตามข่าวสารได้ที่ : https://www.facebook.com/guidesobthai/

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม