เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้)

2019/09/03     228ครั้ง     ข่าวสมัครสอบรัฐวิสาหกิจ    ไม่ผ่าน ก.พ.        ยะลา

เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้)


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน 9 อัตรา

 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9 - 11 กันยายน 2562

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี จำนวน 6 อัตรา (ปวช.ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์)

 

 

2. ผู้ช่วยช่าง สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี จำนวน 2 อัตรา (ปวช.ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์)
3. ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี จำนวน 1 อัตรา (ปวช.บัญชี เลขานุการ พาณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

การรับสมัครสอบ
ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ห้องประชุม LED2 อาคาร3 ชั้น 6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 9 - 11 กันยายน 2562

  

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/prd-detail.php?prd_id=21
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม