เปิดสอบพนักงานราชการ กศน.จังหวัดตรัง ตำแหน่งครูผู้สอน

2019/09/03     170ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ผ่าน ก.พ.        ตรัง

เปิดสอบพนักงานราชการ กศน.จังหวัดตรัง ตำแหน่งครูผู้สอน


กศน.จังหวัดตรัง เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 2 อัตรา สมัคร 6 - 16 กันยายน 2562

 

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูกศน.ตำบล จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ตำแหน่ง ครูกศน.ตำบล
ตำแหน่งเลขที่
1) ตำแหน่งเลขที่ 7722 กศน.ตำบลหนองบัว กศน.อำเภอรัษฎา
2) ตำแหน่งเลขที่ 7745 กศน.ตำบลตะเสะ กศน.อำเภอหาดสำราญ


ค่าตอบแทน 18,000 บาท

สิทธิประโยชน์
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) บุคคลทั่วไป มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ดังนี้ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิตหรือศึกษาศาสตรบัณฑิต ที่ ก.ค.ศ. รับรอง
2) บุคลากรในสังกัดของสำนักงาน กศน. มีวุฒิปริญญาตรีและจบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

การรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 16 กันยายน 2562 ภาคเช้าเวลา 09.00 - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.3 0น. เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 0 7521 8440
 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://www.kruwandee.com/news-id41501.html?fbclid=IwAR1s8cGXdRVgo5CbIGvXyPcHovNh-TDlGyEmd4zBTFFvGoBavCCjx5M6f8o

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม