ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงานขับรถ180 อัตรา

2019/09/02     313ครั้ง     ข่าวสมัครสอบรัฐวิสาหกิจ    ไม่ผ่าน ก.พ.        กรุงเทพมหานคร

ธนาคารออมสิน  รับสมัครพนักงานขับรถ180 อัตรา


สมัครงาน ธนาคารออมสิน 2562 (GSB)รับสมัครคนขับรถ180อัตรา วุฒิ ม.3ขึ้นไป บัดนี้-30ธ.ค.62
 

ธนาคารออมสิน รับสมัครลูกจ้างขับรถยนต์ จำนวน 180 อัตรา

      ธนาคารออมสิน มีสถานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง เป็นธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อย เน้นการให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท พัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย โดยมีรูปแบบของสินเชื่อและชนิดการฝากเงินรายย่อยมากมาย อีกทั้งยังสร้างเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มชุมชน โครงการธนาคารเพื่อประชาชน โดยให้สินเชื่อระยะสั้น แก่ผู้ประกอบการรายย่อย (ให้ประชาชนมาเป็นหนี้ในระบบ ที่สามารถตรวจสอบได้ และการเก็บดอกเบี้ยตามความเป็นจริง) เป็นช่องทางการรับและจ่ายเงินกู้ จากโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อีกทั้งยังลงทุนในการพัฒนาประเทศ ของหน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

เรื่องดีดีเริ่มต้นที่ออมสิน


ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ 
470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400


สาขา
ตามสถานที่ตั้งตามจังหวัดต่างๆๆ


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด 
1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ 
ไม่ต่ำกว่านี้ 
2. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 
3. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ 
4. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8) 
5. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 
6. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ม.3 = 12,000 บาท

หากท่านใดสนใจสมัครตำแหน่งงานดังกล่าว สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์  gsb.or.th  หัวข้อ"สมัครงาน"  โดยสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น
สมัครที่ไหน : สมัครผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน เท่านั้น

 

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง https://www.jobthaidd.com/jobs-id32851.html?fbclid=IwAR1i-IWnZ04zyvtmfi6lrCby2x1_wb4Jwr71sfwiCd5dh-joITgpJnjR7yA
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม