รับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านสบยาง 3 อัตรา

2019/09/02     107ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ           น่าน

รับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านสบยาง 3 อัตรา


โรงเรียนบ้านสบยาง รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา วุฒิป.ตรีทุกสาขา มีหรือไม่มีวุฒิครูก็ได้

 

ประกาศโรงเรียนบ้านสบยาง
เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง ปฏิบัติงานครูผู้สอน

โรงเรียนบ้านสบยาง

ด้วยโรงเรียนบ้านสบยาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีความประสงค์จะจัดจ้างลูกจ้างครูผู้สอน เพื่อปฏิบัติงานสอนโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนบ้านสบยาง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นครู อัตราจ้างปฏิบัติงานสอนโรงเรียน สังกัดโรงเรียนบ้านสบยาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตําแหน่งอัตราจ้าง ปฏิบัติงานสอนโรงเรียนสบยาง
ตําแหน่งว่าง จํานวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาตรี  5,000 บาทต่อเดือน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคุณวุฒิปริญญาตรี ตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กําหนด หรือปริญญาตรีสาขาวิชาชีพอื่น
2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้

3. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงานสอนโรงเรียน ดังต่อไปนี้
3.1 งานสอน งานทะเบียน งานธุรการในชั้นเรียน
3.2 งานดูแลเด็กนักเรียน
3.3 งานกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน
3.4 งานการการสอนและสอนเวียน
3.5 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

4. การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนบ้านสบยาง ระหว่างวันที่ 1 -30 กันยายน พ.ศ. 2562 (ในเวลาราชการ)

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง https://www.kruwandee.com/news-id41493.html?fbclid=IwAR1Pdq-44k0xSWsSh-msmK-vPCxLlEh3Rkf7bEEl4Tuo_dVkOuhujpO1EZ4
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม