รับสมัครพนักงานราชการ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

2019/09/02     104ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        พิษณุโลก

รับสมัครพนักงานราชการ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก


ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย

 

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ชั่วคราวจำนวน 1 อัตรา


ตำแหน่ง
พยาบาล (ชั่วคราว) งานเจาะเก็บโลหิต ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จ.พิษณุโลก สภากาชาดไทย อัตราเงินเดือน บาท จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. หากเป็นเพศชาย ต้องปลดพันธะทางทหารประจาการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
4. ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1
5. มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยันและอดทน
6. สามารถอุทิศตนทุ่มเทและเสียสละเวลา สามารถทางานนอกเวลาทาการได้

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถขอรับใบสมัครและสมัครได้ด้วยตนเอง ที่ งานบริหารงานทั่วไป ชั้น 3 อาคาร ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย เลขที่ 138/1 ถ.พระองค์ดา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ตั้งแต่ วันที่ 2- 13 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง https://www.jobthaidd.com/jobs-id32848.html?fbclid=IwAR3_XQT1Cie8l0O7sg29EbMq-FWhbuQld5IwT0xr0JUCU4GKDIO73mc5tv0
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม