เปิดสอบพนักงานราชการครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

2019/08/31     27ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ผ่าน ก.พ.        สุรินทร์

เปิดสอบพนักงานราชการครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น


โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 4 อัตรา


โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักบริหารงานการรศึกษาพิเศษ

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป ชื่อตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 4 อัตรา ดังนี้
1) วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
2) วิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
3) วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
4) วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000.- บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
2) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีทางการศึกษาอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนด และมีวิชาเอกตรงตามอัตราว่างที่เปิดรับสมัคร
3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์จากคุรุสภา หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา


การรับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เลขที่ 107 หมู่ 7 ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง http://www.kruwandee.com/news-id41428.html?fbclid=IwAR05T3kMXc_GY_CpLN2UsB-vcARuKuQj8civGx_FJtmnletF552nw4JDaII
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม