เปิดสอบพนักงานราชการครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี

2019/08/30     110ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ผ่าน ก.พ.        ปราจีนบุรี

เปิดสอบพนักงานราชการครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี


รับทุกวิชาเอก เปิดสอบพนักงานราชการครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี


ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่ดำเนินการรับสมัคร
พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิชาเอกทั่วไป

อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000.- บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่
คุณวุฒิที่ใช้สำหรับการเลือกสรรต้องเป็นคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดให้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5102.1/260 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2562 - วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 


 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง http://www.kruwandee.com/news-id41413.html?fbclid=IwAR0SS0WdsG59Xhh6_3CRMguqDa0IOggQGlkGKU5TT8F4gq03lMOc3Wvcqcg
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม