รับสมัครพนักงานราชการครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28

2019/08/28     57ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ผ่าน ก.พ.        ยโสธร

รับสมัครพนักงานราชการครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 รับสมัครพนักงานราชการครู 3 อัตรา สมัคร 26-30 ส.ค.2562


ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป ชื่อตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 3 อัตรา ดังนี้
1) วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
2) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
3) วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000.- บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีทางการศึกษาอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนด และมีวิชาเอกตรงตามอัตราว่างที่เปิดรับสมัคร
2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
3) สามารถอยู่ประจำกับนักเรียนในหอนอนได้และทำงานนอกเวลาราชการได้

การรับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 045-581097

 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง http://www.kruwandee.com/news-id41426.html?fbclid=IwAR31s4dRbMtFN6jbpaiAKyqsoWSRXgGcfqDSxh55P7XI_XcjQQYGKAuoAKw
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม