รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2019/08/27     80ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        ปทุมธานี

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 12 อัตรา

 

ประกาศ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร


ภาควิชาที่รับสมัคร

  • ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 7 อัตรา
  • ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2 อัตรา
  • ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1 อัตรา
  • ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 อัตรา


กำหนดการเกี่ยวกับการดำเนินการสอบคัดเลือก

  • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2562
  • ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร วันที่ 9-10 กันยายน 2562
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 11 กันยายน 2562
  • สอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฎิบัติการสอนทางด้านพยาบาลกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ 12-13 กันยายน 2562


สมัครด้วยตนเองหรือส่งข้อมูลผ่านทาง E-mail : hr.nursing@rmutt.ac.th
 

ประกาศรับสมัคร
 

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง https://www.nurse.rmutt.ac.th/?p=7660
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม