รับสมัครพนักงานราชการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

2019/08/27     123ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        กรุงเทพมหานคร

รับสมัครพนักงานราชการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์


สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ 2 อัตรา

 

1.นายแพทย์ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 18,020-23,100 บาท

จำนวน: 2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :

- ปริญญาตรี

- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ของแพทยสภา ที่มีกำหนดระยะเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า 3 ปี

 

รายละเอียดวุฒิ :

- ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา 

- ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ของแพทยสภา ที่มีกำหนดระยะเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร 

 

การรับสมัคร

-สมัครด้วยตนเอง กลุ่มงานเจ้าหน้าที่ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 8 (ทิศตัวันออก) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่วันที่ 2-6 กันยนยน 2562

 

 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง https://www.jobthaidd.com/jobs-id32804.html?fbclid=IwAR18BkurFze6SaX_s5CXNtcM5GJQIwgsk9GdF9UKHmChb4C7UzRwy3mjvrA
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม