สปช.ทบ. รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน

2019/02/08     314ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        กรุงเทพมหานคร

สปช.ทบ. รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน


สปช.ทบ. รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วย สปช.ทบ. กำลังเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 6 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ หากผู้สมัครมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองธุรการ ฯ โทรศัพท์ 0 2297 8509 ในวันและเวลาราชการ

 

สมารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://oac.rta.mi.th/news/apply_oac_employee_2562?fbclid=IwAR0ItqJ_KfwlYPl4763Ww5QBBA1yXgYLZJW8Wo1roel8vRXjZbozw_9-0Cs

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://oac.rta.mi.th/news/apply_oac_employee_2562

 

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม