รับสมัครพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2019/08/26     75ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        นนทบุรี

รับสมัครพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวนหลายอัตรา

 

  1. ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

  2. ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

  3. ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานนวัตกรรมและพันธมิตร สังกัด สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร สำนักงานคณบดี

  4. ตำแหน่ง นักวิจัย สังกัด สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

 

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 16 กันยายน 2562 สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://kmutt.thaijobjob.com/
 

ประกาศรับสมัคร

 

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง https://www.jobthaidd.com/jobs-id32800.html?fbclid=IwAR01sJDDNNBIbS7GLGazQPIqBUT0zKzBA_htv2cqomzzfWJyvXY420zwoMc
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม