เปิดสอบพนักงานราชการครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

2019/08/26     59ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ผ่าน ก.พ.        นนทบุรี

 เปิดสอบพนักงานราชการครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เปิดสอบพนักงานราชการครู 2 อัตรา

 

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่ดำเนินการรับสมัคร
พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกดังต่อไปนี้
วิชาเอกการศึกษาพิเศษ จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000.- บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอกการศึกษาพิเศษ และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีวิชาชีพอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่ง ก.ค. หรือ ก.ค.ศ.รับรองว่าเป็นบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

ประกาศรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เลขทื่ 111 หมู่ 1 ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง https://www.kruwandee.com/news-id41449.html?fbclid=IwAR3a7VS1RuG39Iky89Y2qu2zxeGl5vMy6_70wZ_HshFD4e520kZQPNhtpFY
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม