ประกาศมณฑลทหารบกที่ 310 รับสมัครพนักงานราชการ 1 อัตรา

2019/08/25     62ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        ตาก

ประกาศมณฑลทหารบกที่ 310 รับสมัครพนักงานราชการ 1 อัตรา


ประกาศมณฑลทหารบกที่ 310 เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน หรือ บุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2562 

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง ประจำหมวดดุริยางค์ (ชกท.041) หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 310 (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
2. เพศชาย มีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตรขึ้นไป ขนาดรอบอก 76/79 เซนติเมตร


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 310 (เว้นวันหยุดราชการ) ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าสมัคร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารและดำเนินการ ธุรการในการสอบคัดเลือกฯ คนละ 100 บาท

 


 

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง https://www.jobthaidd.com/jobs-id32794.html?fbclid=IwAR16M8nJWDD0RbDl0h_j_zn-4Ypyv4VbX5rmF_s5n1MZPkeUnDCvc4oCdLw
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม